Posty

Wyświetlanie postów z maj, 2012

"Złoty Znak Związku OSP RP dla członka OSP Pilica"

Obraz
Druh Stanisław Latacz zasłużony członek Ochotniczej Straży Pożarnej Pilica został odznaczony Złotym Znakiem Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej za wieloletnią, ofiarną działalność w ochronie przeciwpożarowej, dla dobra społeczeństwa i Rzeczypospolitej Polskiej.

"Powiatowy Dzień Strażaka - Zawiercie 2012"

Obraz
17 maja 2012 roku na placu apelowym Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zawierciu odbyły się powiatowe obchody Dnia Strażaka 2012.

Obchody rozpoczęły się od złożenia meldunku przez Dowódcę Uroczystości st. kpt. Radosława Lendora Śląskiemu Komendantowi Wojewódzkiemu Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Markowi Rączce. Po podniesieniu Flagi Państwowej, odegraniu Hymnu Państwowego i uczczeniu minutą ciszy zmarłych strażaków oraz 16 ofiar katastrofy kolejowej pod Szczekocinami. Bryg. Marek Fiutak - Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Zawierciu powitał licznie przybyłych gości. W czasie uroczystości wręczone zostały awanse na wyższe stopnie oficerskie i wyróżnienia dla zawodowych strażaków oraz wyróżnienia dla OSP. Wśród nagrodzonych Jednostek OSP była Nasza Jednostka OSP Pilica, która otrzymała wyróżnienie w postaci Dyplomu Uznania Prezesa Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej Waldemara Pawlaka za wyjątkową ofiarność i profes…

"Św. Florian patron Strażaków - Dzień Strażaka"

Obraz
Główne uroczystości Św. Floriana – Dzień Strażaka w Naszej Jednostce odbyły się w niedzielę 6 maja 2012 roku. Obchody rozpoczęły się od zbiórki Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z Pilicy, Sławniowa, Kocikowej oraz Dobrej. Następnie po uformowaniu szyku wraz z pocztami sztandarowymi przy dźwiękach Orkiestry Dętej wszyscy strażacy udali się na uroczystą Mszę Świętą do Kościoła Parafialnego pw. św. Jana Chrzciciela i św. Jana Ewangelisty. Podczas Mszy Świętej poświęcony został obraz Św. Floriana przyniesiony przez strażaków z Ochotniczej Straży Pożarnej Pilica.

"Obchody Święta Konstytucji 3 Maja w Pilicy"

Obraz
Obchody Święta Narodowego 3 Maja w Pilicy rozpoczęły się o godzinie 11.00 od Uroczystej Mszy Świętej za Ojczyznę.
Po Mszy Świętej, która odbyła się Klasztorze o. Reformatów przy dźwiękach Młodzieżowej Orkiestry Dętej z Dzwono - Sierbowic udano się w pochodzie na płytę Pileckiego Rynku. Na płycie Rynku przy Obelisku złożone zostały wiązanki kwiatów przez władze samorządowe, jednostki straży pożarnej, harcerzy i reprezentacje szkół.
Po złożeniu kwiatów i odegraniu wiązanki pieśni patriotycznych przez orkiestrę pochód powrócił pod Remizę OSP.

"Było zgłoszenie pożar budynku mieszkalnego, a było .........."

Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej Pilica w dniu 2 maja 2012 roku o godzinie 18.44 odebrała zgłoszenie od dyżurnego z Powiatowego Stanowiska Kierowania Państwowej Straży Pożarnej w Zawierciu o pożarze budynku mieszkalnego na ulicy 17-go Stycznia w Pilicy.
Po bardzo szybkiej mobilizacji strażaków ratowników już po około dwóch minutach od otrzymania informacji od PSK PSP Zawiercie 2 zastępy OSP Pilica Jelcz – GCBA 6/32 i VW LT 46 – SLRt wyjechały do działań ratowniczych.
Po przejechaniu całej ulicy 17-go Stycznia nie stwierdzono pożaru budynku mieszkalnego. W związku z tym Dowódca OSP Pilica zadzwonił do PSK PSP, aby dyżurny podał bliższe informacje o zgłoszeniu. Dyżurny PSK PSP zadzwonił do osoby zgłaszającej i przekazał otrzymane informacje Dowódcy OSP Pilica. Po przybyciu pod podany adres ul. 17-go Stycznia 5 okazało się, że to nie jest pożar budynku mieszkalnego, a ognisko obok domu (zabezpieczane przez właścicieli posesji).  

"Pożar bali słomy w miejscowości Złożeniec"

Powiatowe Stanowisko Kierowania Państwowej Straży Pożarnej w Zawierciu zadysponowało w dniu 1 maja 2012 roku o godzinie 11.22 Ochotniczą Straż Pożarną Pilica do pożaru słomy w miejscowości Złożeniec.
Po bardzo szybkiej mobilizacji strażaków ratowników OSP Pilica i odebraniu zgłoszenia od PSK PSP Zawiercie już o godzinie 11.25 zastęp Jelcz – GCBA 6/32 wyjechał do działań gaśniczych. Po przybyciu OSP Pilica na miejsce działań gaśniczych stwierdzono pożar ok. 60 bali starej słomy. Pożar zlokalizowany był ok. 20 m od brzegu lasu. Akcję gaśniczą utrudniała wysoka temperatura i duże zadymienie. Po przeprowadzonym rozpoznaniu całego terenu postanowiono powiadomić dyżurnego PSK PSP, aby zadysponował na miejsce działań więcej sił i środków.