Posty

"Miejscowe zagrożenie - gniazdo szerszeni"

Obraz
18 września 2018 roku ok. godziny 11.00 jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej Pilica została zadysponowana przez Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Zawierciu do usunięcia gniazda szerszeni w budynku mieszkalnym w miejscowości Cisowa.

"Zadymienie na Wzgórzu Św. Piotra"

Obraz
10 września 2018 roku o godzinie 19.13 Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego w Zawierciu zadysponowało jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej Pilica do zadymienia na Wzgórzu Św. Piotra widocznego z ul. Zamkowej.

"Jubileusz 50-lecia OSP Gulzów"

Obraz
8 września 2018 roku delegacja Ochotniczej Straży Pożarnej Pilica uczestniczyła w obchodach uroczystości Jubileuszu 50-lecia działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w Gulzowie i przekazaniu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Gulzów.

"Miejscowe zagrożenie - kokony os"

Obraz
6 września 2018 roku w godzinach popołudniowych jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej Pilica została zadysponowana przez Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Zawierciu do usunięcia w budynku użyteczności publicznej w Pilicy na ul. Armii Krajowej gniazda os.

"Miejscowe zagrożenie - gniazdo os"

Obraz
4 września 2018 roku jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej Pilica została zadysponowana przez Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Zawierciu do pomocy energetyce w usunięciu konara w którym znajduje się gniazdo os w miejscowości Cisowa.

"Miejscowe zagrożenie - gniazdo szerszeni"

Obraz
25 sierpnia 2018 roku jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej Pilica została zadysponowana przez Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej do usunięcia gniazda szerszeni w Pilicy na ul. Armii Krajowej.