Materiały szkoleniowe


Szkolenie podstawowe – część I:


Organizacja ochotniczych straży pożarnych
Służba wewnętrzna. Musztra
Sprzęt ratowniczy i podręczny sprzęt gaśniczy
Drabiny pożarnicze
Węże, armatura wodna ,sprzęt do podawania piany
Proces spalania, a pożar
Zadania strażaków w zastępie
Podstawy organizacji akcji gaśniczej
Rozwijanie linii zajmowanie stanowisk gaśniczych
Gaszenie pożarów oraz środki gaśnicze
Ewakuacja ludzi, zwierząt i mienia
Działanie w czasie innych miejscowych zagrożeń
Łączność bezprzewodowa i alarmowanie

Szkolenie podstawowe – część II:


Organizacja ochrony ludności w tym ochrony przeciwpożarowej
Rozwój pożaru
Taktyka gaszenia pożarów
Sprzęt ochrony dróg oddechowych
Ratowniczy sprzęt mechaniczny
Podstawowe zadania strażaków ratowników OSP w czasie działań chemiczno – ekologicznych
Elementy pierwszej pomocy

Szkolenie z zakresu ratownictwa technicznego – OSP:


Wypadki drogowe – statystyka i przyczyny
Budowa pojazdów samochodowych
Hydrauliczne urządzenia ratownicze
Organizacja akcji ratownictwa technicznego na drogach
Metody uwalniania osób poszkodowanych z samochodów osobowych, ciężarowych oraz autobusów
Postępowanie w czasie akcji z występowaniem substancji niebezpiecznych
Postępowanie ratownicze w czasie innych akcji komunikacyjnych

Szkolenie z zakresu ratownictwa medycznego:


Procedury medyczne
Pytania do egzaminy z zakresu Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy

Szkolenie Dowódców OSP:


ORGANIZACJA OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ
Kierowanie działaniami gaśniczymi
DZIAŁANIA GAŚNICZE
Działania ratownictwa na drodze
Organizacja łączności dowodzenia i współdziałania
Organizacja szkoleń doskonalących w OSP
Sporządzanie dokumentacji z działań ratowniczych
Organizacja i funkcjonowanie Jednostek Operacyjno-Technicznych Ochotniczych Straży Pożarnych (JOT OSP)

Szkolenie Naczelników OSP:


Obowiązki, uprawnienia i odpowiedzialność naczelnika OSP
Współdziałanie OSP z organami samorządu terytorialnego i jednostkami PSP
WYBRANE ZAGADNIENIA OPERACYJNE
Ceremoniał pożarniczy
Organizacja szkoleń, ćwiczeń oraz zawodów sportowo pożarniczych OSP i MDP
Zaplecze logistyczne Ochotniczej Staży Pożarnej
Propaganda z zakresu ochrony przeciwpożarowej

Popularne posty