Posty

Wyświetlanie postów z sierpień, 2020

"Niebezpiecznie pochylone drzewo"

"Usuwanie powalonych konarów"

"Usuwanie powalonych drzew"

"Usuwanie powalonych drzew"

"Zabezpieczenie dachu"

"Miejscowe zagrożenie - szerszenie"

"Usuwanie powalonego drzewa"

"Powalony konar drzewa"

"Zabezpieczenie lądowiska dla LPR"

"Pożar suchych traw"

"Dezynfekcja obiektu sportowego"

"Dekontaminacja pomieszczeń na ośrodku"

"Pożar ścierniska na Dobrej Kolonii"

"Pożar zboża na Sławniowie"

"Dezynfekcja obiektów"

"Pożar w miejscowości Sławniów"