Posty

Wyświetlanie postów z styczeń, 2013

“Usuwanie połamanych konarów drzew w miejscowości Smoleń”

23 stycznia 2013 roku o godzinie 17.48 Powiatowe Stanowisko Kierowania Państwowej Straży Pożarnej w Zawierciu wezwało telefoniczne jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej Pilica do usunięcia powalonych konarów drzew w miejscowości Smoleń. Kilka minut po przyjeździe z akcji usuwania drzew i konarów w miejscowości Złożeniec, jednostka OSP Pilica ponownie została zadysponowana do usuwania konarów drzew w miejscowości Smoleń. Po przybyciu na miejsce działania stwierdzono, że na drodze zalegają połamane na skutek oblodzenia konary drzew. Działania strażaków ratowników OSP polegały na usunięciu przy pomocy pilarek spalinowych połamanych konarów drzew z jezdni. Po usunięciu konarów i udrożnieniu drogi działania zakończono i powrócono do bazy.

“Usuwanie powalonych konarów drzew w miejscowości Złożeniec”

23 stycznia 2013 roku o godzinie 16.04 Powiatowe Stanowisko Kierowania Państwowej Straży w Zawierciu zadysponowało telefonicznie jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej Pilica do usuwania powalonych konarów drzew w miejscowości Złożeniec. O godzinie 16.10 zastęp VW LT 46 – SLRt wyjechał do działań ratowniczych. Po przybyciu na miejsce zdarzenia stwierdzono powalone na skutek oblodzenia konary drzew. Działania strażaków ratowników OSP Pilica polegały na usunięciu przy użyciu pilarek spalinowych powalonych na drogę konarów drzew. Po usunięciu i uprzątnięciu drogi z połamanych konarów działania zakończono i powrócono do bazy. 

“Pożar budynku mieszkalnego w miejscowości Ogrodzieniec”

Obraz
22 stycznia 2013 roku o godzinie 21.48 Powiatowe Stanowisko Kierowania Państwowej Straży Pożarnej w Zawierciu zadysponowało jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej Pilica do pożaru budynku mieszkalnego w  Ogrodzieńcu na ul. Piłsudskiego 10. Po szybkiej mobilizacji strażaków ratowników OSP Pilica już o godzinie 21.53 zastęp Jelcz – GCBA 6/32 wyjechał do działań ratowniczo-gaśniczych. Po przybyciu na miejsce działań gaśniczych stwierdzono pożar dachu budynku mieszkalnego dwukondygnacyjnego znajdującego się w zwartej zabudowie.

“Zadymienie w budynku – fałszywy alarm”

16 stycznia 2013 roku o godzinie 18.50 Powiatowe Stanowisko Kierowania Państwowej Straży Pożarnej w Zawierciu zadysponowało jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej Pilica do zgłoszenia jakie wpłynęło do PSK PSP - zadymienie w budynku hurtowni elektrycznej w Pilicy na ulicy Łaziennej. Kilka chwil po alarmie zastęp VW LT 46 – SLRt z OSP Pilica wyjechał do działań rozpoznawczo-gaśniczych. Po przybyciu na miejsce zdarzenia i przeprowadzeniu rozpoznania nie stwierdzono żadnego zadymienia, ani w budynku hurtowni elektrycznej, jaki i w budynkach położonych obok hurtowni. Po przeprowadzeniu przez strażaków ratowników z jednostek OSP Pilica i OSP Wierbka akcji rozpoznawczej – działania zostały zakończone i powrócono do baz.

“Pożar traw na wzgórzu św. Piotra w Pilicy”

Obraz
1 stycznia 2013 roku o godzinie 16.42 jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej Pilica została zadysponowana przez Powiatowe Stanowisko Kierowania Państwowej Straży Pożarnej w Zawierciu do pożaru traw i zarośli na wzgórzu św. Piotra w Pilicy. Strażacy ratownicy OSP Pilica po szybkiej mobilizacji, pomimo Nowego Roku, już kilka chwil po alarmie do działań gaśniczych wyjechał zastęp Jelcz – GCBA 6/32.  Po przybyciu na miejsce zdarzenia stwierdzono pożar traw i zarośli. Działania Straży Pożarnej polegały na ugaszeniu palących się traw i zarośli na nieużytkach przy pomocy sprzętu podręcznego (tłumice, hydronetka). Spaleniu uległo ok. 2 a nieużytków.  

"Bezpieczeństwo w domu i mieszkaniu"

Obraz
Bezpieczeństwo w mieszkaniach
Sezon zimowego ogrzewania mieszkań w budynkach wielo i jednorodzinnych, to co roku okres zwiększonej ilości pożarów. Statystyki Państwowej Straży Pożarnej odnotowują wtedy wzrost liczby ofiar śmiertelnych i osób poszkodowanych.
Ilość strażackich interwencji rośnie z każdym rokiem. Przyczyny pożarów od lat ciągle się powtarzają. Dominujące ich grupy, to podpalenia, nieostrożność osób zarówno dorosłych jak i nieletnich, wady lub niewłaściwa eksploatacja urządzeń i instalacji elektrycznych oraz wady i zła obsługa urządzeń grzewczych. Zapewnij bliskim i sobie spokojne święta.
Zapamiętaj następujące, podstawowe zasady bezpieczeństwa pożarowego.
1. W zakresie eksploatacji urządzeń elektrycznych:nie stosuj bezpieczników o większej mocy niż dopuszczalna, nie naprawiaj ich,używaj tylko tyle odbiorników prądu elektrycznego na ile obliczono moc instalacji elektrycznej – nadmierne obciążenie instalacji powoduje przegrzewanie się kabli i przewodów oraz wypalanie styków …

"Śnieg i lód na dachach"

Obraz
Śnieg na dachu to zimą zjawisko tak powszechne, że praktycznie nie zwracamy na nie uwagi. Jest niestety często groźnym obciążeniem dla konstrukcji nośnej dachu. Jeden metr sześcienny puchu śniegowego waży do 200 kg, śniegu mokrego 700-800 kg, a lodu ok. 900 kg.
Należy pamiętać także, że mokry śnieg jest cięższy od białego puchu. Śnieg zalegający na dachach może stać się przyczyną tragedii, zwłaszcza, gdy pozostaje nieusunięty z płaskich dachów i dachów w dużych centrach handlowych. Jeśli administratorzy tego nie dopilnują, mogą spodziewać się mandatu lub nawet zamknięcia obiektu. Właściciele i zarządcy obiektów o powierzchni zabudowy przekraczającej 2000 m kw. oraz innych obiektów budowlanych o powierzchni dachu przekraczającej 1000 m kw budynków mają obowiązek przeprowadzenia dwa razy w ciągu roku kontroli stanu technicznego swoich obiektów.
Czy jest to przestrzegane, sprawdzają inspektorzy Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. Właściciele, zarządcy i administratorzy budynkó…

"STOP wypalaniu traw"

Obraz
Już od wielu lat przełom zimy, wiosny oraz przedwiośnie to okresy, w których wyraźnie wzrasta liczba pożarów łąk i nieużytków. Spowodowane jest to, niestety, wypalaniem traw i pozostałości roślinnych. Obszary zeszłorocznej wysuszonej roślinności, która ze względu na występujące w tym czasie okresy wegetacji stanowi doskonałe podłoże palne, co w zestawieniu z dużą aktywnością czynnika ludzkiego w tym sektorze, skutkuje gwałtownym wzrostem pożarów. Za ponad 94% przyczyn ich powstania odpowiedzialny jest człowiek, nadal bowiem od pokoleń wśród wielu rolników panuje przekonanie, że spalenie trawy spowoduje szybszy i bujniejszy odrost młodej trawy, a tym samym przyniesie korzyści ekonomiczne. Nic bardziej błędnego.
Ziemia wyjaławia się, zahamowany zostaje bardzo pożyteczny, naturalny rozkład resztek roślinnych oraz asymilacja azotu z powietrza.
Do atmosfery przedostaje się szereg związków chemicznych będących truciznami zarówno dla ludzi jak i zwierząt.
Podczas pożaru powstaje duże zadymi…

"Strażacy radzą: Jak zachować się podczas burz oraz nawałnic"

Obraz
Burze, intensywne opady deszczu oraz huraganowy wiatr są naturalnymi zjawiskami pogodowymi i występują z różną siłą. To zjawiska, które szybko się przemieszczają.
Pamiętaj, żywioł zawsze jest niebezpieczny!
Czy TY i TWOJA RODZINA jesteście bezpieczni? 
Pamiętaj!!! Porażenie piorunem najczęściej kończy się śmiercią lub trwałym kalectwem. Wyładowanie atmosferyczne może spowodować pożar, uszkodzenie budynku lub spalenie instalacji elektrycznej oraz uszkodzenie wszystkich włączonych do niej urządzeń np. telewizora, komputera itp.
1. Słuchaj aktualnych prognoz pogody w środkach masowego przekazu – zawierają one ostrzeżenia przed groźnymi zjawiskami pogodowymi; 2. Usuń z balkonów, tarasów i parapetów okien rzeczy, które mogą zostać porwane przez wiatr. Pamiętaj, że mogą one stworzyć niepotrzebne zagrożenie dla Ciebie, Twoich bliskich i osób postronnych; 3. Zamknij okna i drzwi; 4. W miarę możliwości wyłącz urządzenia elektryczne i gazowe; 5. Nie planuj wycieczek w góry, nie wychodź z domu, np. na…

"Strażacy radzą: Jak postępować w przypadku wypadku drogowego"

Obraz
Jeżeli jesteś świadkiem wypadku drogowego to:
1. Zabezpiecz miejsce zdarzenia:
“zasłoń” miejsce wypadku oraz osoby udzielające pomocy bryłą swojego pojazdu, który musi mieć włączone światła awaryjne i postojowe (w warunkach nocnych konieczne są włączone światła mijania, to one oświetlą miejsce wypadku),w odpowiedniej odległości ustaw trójkąty ostrzegawcze (własny lub z pojazdów poszkodowanych), wykorzystaj światło ostrzegawcze latarki podręcznej,przy pomocy telefonu komórkowego (połączenie z numerami alarmowymi 998, 997, 999, 112 jest bezpłatne) lub radia CB wezwij służby ratownicze, policję,jeżeli nie możesz spełnić powyższego warunku, spróbuj zatrzymać inne pojazdy bo sam możesz nie być skuteczny w działaniu,jeżeli nie masz szans na pomoc innych, nie trać czasu zacznij działać sam, najważniejsze dla rannych bez pulsu i oddechu są pierwsze 4 minuty, ale pomoc im udzielona musi być fachowa.
2. Zbliżając się do pojazdów, które uległy wypadkowi:
weź ze swojego pojazdu gaśnicę,weź ze swojeg…

"Strażacy radzą jak zachować si w razie pożaru"

Obraz
Jak zwalczać powstały pożar
1. W przypadku powstania pożaru wszyscy zobowiązani są podjąć działania w celu jego likwidacji: zaalarmować niezwłocznie, przy użyciu wszystkich dostępnych środków osoby będące w strefie zagrożenia,wezwać straż pożarną.2. Telefoniczne alarmowanie należy wykonać w następujący sposób:
Po wybraniu numeru alarmowego straży pożarnej 998 i zgłoszeniu się dyżurnego spokojnie i wyraźnie podaje się: swoje imię i nazwisko, numer telefonu, z którego nadawana jest informacja o zdarzeniu,adres i nazwę obiektu,co się pali, na którym piętrze,czy jest zagrożenie dla życia i zdrowia ludzkiego.
Po podaniu informacji nie odkładać słuchawki do chwili potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia.
Przyjmujący może zażądać:
potwierdzenia zgłoszenia poprzez oddzwonienie,dodatkowych informacji, które w miarę możliwości należy podać.1. Przystąpić niezwłocznie, przy użyciu miejscowych środków gaśniczych do gaszenia pożaru i nieść pomoc osobom zagrożonym w przypadku koniecznym przystąpić do ewakuacji …