Posty

Wyświetlanie postów z październik, 2014

“Kampania edukacyjno-informacyjna – NIE dla czadu”

Obraz
Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej Pilica z dniem 1 listopada br. rozpoczyna kampanię informacyjno-edukacyjną pod tytułem "Nie dla czadu", którą objęto teren Miasta i Gminy Pilica. Celem podjętych działań jest zwiększenie świadomości zagrożenia zatruciem tlenkiem węgla (czadem). 


TLENEK WĘGLA (CZAD) – INFORMACJE OGÓLNE

“Karta ratownicza może uratować życie”

Obraz
Karta ratownicza – pozornie zwykła kartka papieru wożona w samochodzie pozwala często skrócić czas akcji ratowniczej o 30 procent, o 6 – 9, często decydujących, minut. Pozornie zwykła kartka papieru może uratować Ci życie.
Gdy liczy się każda sekunda, karta ratownicza może uratować Ci życie.
Co roku na polskich drogach prowadzone są tysiące akcji ratowniczych spowodowanych wypadkami drogowymi, w których by uratować życie pasażerów liczy się każda sekunda. Konstrukcja, wzmocnienia i systemy bezpieczeństwa pojazdów to zawsze wyzwanie dla grupy ratowniczej. Na drogach jeździ setki modeli samochodów i każdy jest inaczej skonstruowany.

“Nowy sprzęt i wyposażenie strażackie w OSP Pilica”

Obraz
Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej Pilica pozyskała nowy sprzęt i wyposażenie strażackie. Zakup wyposażenia współfinansowany był przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, Urząd Miasta i Gminy Pilica, Nadleśnictwo Olkusz, Nadleśnictwo Siewierz oraz środków własnych.

Sanie lodowe + wiosła składane, 2 czekany, rzutka, bosak, linka 100mb Zestaw akcesoriów do wyciągarki [lina, szekla, zblocze] Stelaż do nadciśnieniowego aparatu powietrznego PSS 5000 Dräger  Kamizelka asekuracyjna “STRAŻ” z uprzężą i sygnalizatorem świetlnym [2]

“Dzień konserwatorski w OSP Pilica”

Obraz
25 października br. w Jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej Pilica odbyła się konserwacja sprzętu przed sezonem zimowym. 

Dzisiejsza zbiórka strażaków w remizie polegała na wykonaniu prac konserwatorskich przy sprzęcie, wyposażeniu, jak również samochodach ratowniczo-gaśniczych.

“Szkolenie z zakresu Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy”

Obraz
18 października 2014 roku w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zawierciu zakończyło się szkolenie z zakresu Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy.

Szkolenie przeprowadziła firma “Vimed” Rafał Kaczmarek z Piotrkowa Trybunalskiego. Po złożeniu egzaminu przed Komisją Egzaminacyjną poszczególnych członków OSP jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej Pilica wzbogaciła się o kolejnych ratowników z zakresu Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy.
Kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy dla strażaków OSP KSRG współfinansowany był przez Komendę Główną Państwowej Straży Pożarnej.

“Ostatnie Pożegnanie Druha OSP Pilica”

Obraz
3 października 2014 roku jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej Pilica wraz z pocztem sztandarowym uczestniczyła w ostatniej drodze wieloletniego członka OSP Pilica Druha Stanisława Latacza.

Druh Stanisław Latacz [1921 – 2014] od 1946 roku był członkiem Ochotniczej Straży Pożarnej Strzegowa, a od 1958 roku był członkiem Ochotniczej Straży Pożarnej Pilica. Był strażakiem na wzór rzymskiego legionisty Floriana. Uczestniczył w wielu akcjach ratowniczo – gaśniczych ratując z oddaniem życie i mienie ludzkie. W swojej strażackiej służbie dosłownie realizował motto: “Bogu na chwałę, ludziom na pożytek”.