Statystyki


---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Statystyka wyjazdów za rok 2019
Rodzaj działań
Jednostka w KSRG
Pożary
Miejscowe zagrożenia
Alarmy fałszywe
Ogółem
OSP PILICA
13
54
1
68
OSP WIERBKA
21
12
2
35
OSP KLESZCZOWA
10
7
1
18
OSP SZYCE
8
4
2
14
OSP DOBRAKÓW
8
6
6
20
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Statystyka wyjazdów za rok 2018
Rodzaj działań
Jednostka w KSRG
Pożary
Miejscowe zagrożenia
Alarmy fałszywe
Ogółem
OSP PILICA
21
62
1
84
OSP WIERBKA
29
11
1
41
OSP KLESZCZOWA
10
5
2
17
OSP SZYCE
9
4
0
13
OSP DOBRAKÓW
6
4
4
14
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Statystyka wyjazdów za rok 2017
Rodzaj działań
Jednostka w KSRG
Pożary
Miejscowe zagrożenia
Alarmy fałszywe
Ogółem
OSP PILICA
28
46
2
76
OSP WIERBKA
15
23
3
41
OSP KLESZCZOWA
7
8
4
19
OSP SZYCE
1
2
0
3
OSP DOBRAKÓW
6
4
1
11
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Statystyka wyjazdów za rok 2016 
Rodzaj działań
Jednostka w KSRG
Pożary
Miejscowe zagrożenia
Alarmy fałszywe
Ogółem
OSP PILICA
15
34
3
52
OSP WIERBKA
11
7
0
18
OSP KLESZCZOWA
8
1
0
9
OSP SZYCE
6
0
0
6
OSP DOBRAKÓW
3
3
0
6
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Statystyka wyjazdów za rok 2015 
Rodzaj działań
Jednostka w KSRG
Pożary
Miejscowe zagrożenia
Alarmy fałszywe
Ogółem
OSP PILICA
39
30
1
70
OSP WIERBKA
27
9
0
36
OSP KLESZCZOWA
16
4
0
20
OSP SZYCE
8
2
0
10
OSP DOBRAKÓW
8
3
0
11
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Statystyka wyjazdów za rok 2014
Rodzaj działań
Jednostka w KSRG
Pożary
Miejscowe zagrożenia
Alarmy fałszywe
Ogółem
OSP PILICA
14
18
1
33
OSP WIERBKA
9
7
0
16
OSP KLESZCZOWA
5
4
0
9
OSP SZYCE
3
2
0
5
OSP DOBRAKÓW
0
0
0
0
---------------------------------------------------------------------------------------------
Statystyka wyjazdów za rok 2013
Rodzaj działań
Jednostka w KSRG
Pożary
Miejscowe zagrożenia
Alarmy fałszywe
Ogółem
OSP PILICA
21
30
3
54
OSP WIERBKA
14
13
4
31
OSP KLESZCZOWA
6
11
2
19
OSP SZYCE
9
3
1
13
OSP DOBRAKÓW
1
6
0
7
---------------------------------------------------------------------------------------------
Statystyka wyjazdów za rok 2012
Rodzaj działań
Jednostka w KSRG
Pożary
Miejscowe zagrożenia
Alarmy fałszywe
Ogółem
OSP PILICA
23
13
0
36
OSP WIERBKA
21
9
0
30
OSP KLESZCZOWA
3
10
0
13
OSP SZYCE
9
2
0
11
OSP DOBRAKÓW
4
7
0
11
---------------------------------------------------------------------------------------------
Statystyka wyjazdów za rok 2011
Rodzaj działań
Jednostka w KSRG
Pożary
Miejscowe zagrożenia
Alarmy fałszywe
Ogółem
OSP PILICA
29
8
0
37
OSP WIERBKA
13
6
0
19
OSP KLESZCZOWA
7
0
0
7
OSP SZYCE
3
1
0
4
OSP DOBRAKÓW
1
0
0
1
---------------------------------------------------------------------------------------------
Statystyka wyjazdów za rok 2010
Rodzaj działań
Jednostka w KSRG
Pożary
Miejscowe zagrożenia
Alarmy fałszywe
Ogółem
OSP PILICA
24
44
0
68
OSP WIERBKA
8
29
0
37
OSP KLESZCZOWA
4
10
0
14
OSP SZYCE
4
9
0
13
OSP DOBRAKÓW
3
0
0
3
---------------------------------------------------------------------------------------------
Statystyka wyjazdów za rok 2009
Rodzaj działań
Jednostka w KSRG
Pożary
Miejscowe zagrożenia
Alarmy fałszywe
Ogółem
OSP PILICA
31
11
0
42
OSP WIERBKA
29
5
0
34
OSP KLESZCZOWA
12
0
0
12
OSP SZYCE
4
1
0
5
OSP DOBRAKÓW
9
0
0
9

Komentarze

Popularne posty