Posty

Wyświetlanie postów z marzec, 2014

“Młodzież Zapobiega Pożarom: eliminacje na szczeblu Miejsko-Gminnym”

Obraz
28 marca 2014 roku w Sali Narad Urzędu Miasta i Gminy w Pilicy odbyły się eliminacje na szczeblu Miejsko – Gminnym Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej “Młodzież Zapobiega Pożarom”.

Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej ma na celu popularyzowanie wśród dzieci i młodzieży znajomości przepisów przeciwpożarowych, zasad postępowania na wypadek pożaru, posługiwanie się podręcznym sprzętem gaśniczym, wiedzy na temat organizacji ochrony przeciwpożarowej, techniki pożarniczej oraz historii i tradycji ruchu strażackiego.

“Pożary suchych traw i zarośli”

Obraz
W dniu 23 marca 2014 roku o godzinie 12.16 Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Zawierciu zadysponowało jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej Pilica do pożaru suchych traw w okolicy miejscowości Dzwonowice.


Kilka chwil po alarmie zastęp OSP Pilica samochodem Jelcz – GCBA 6/32 wyjechał do działań gaśniczych. Po przybyciu na miejsce zdarzenia stwierdzono w dwóch miejscach pożar suchych traw i zarośli na nieużytkach.

“Nadzwyczajne Walne Zebranie OSP Pilica”

Obraz
16 marca 2014 roku w jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej Pilica odbyło się Nadzwyczajne Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Ochotniczej Straży Pożarnej Pilica.

W dzisiejszym posiedzeniu OSP Pilica uczestniczyli przedstawiciele władz związkowych i samorządowych w osobach: Dh Mieczysław Skręt – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Oddz. Wojewódzkiego ZOSP RP w Katowicach,Dh Adam Rozlach – Przewodniczący Rady Powiatu Zawierciańskiego, Wiceprezes Zarządu Oddz. Miejsko-Gminnego ZOSP RP w Pilicy,Bryg. Marek Fiutak – Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Zawierciu,Dh Henryk Makieła – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Oddz. Powiatowego ZOSP RP w ZawierciuP. Michał Otrębski – Burmistrz Miasta i Gminy Pilica,Dh Jan Pająk – Przewodniczący Rady Miasta i Gminy Pilica, Prezes Zarządu Oddz. Miejsko-Gminnego ZOSP RP w Pilicy.

“Pożar traw i zarośli w miejscowości Dobra Kolonia”

Obraz
11 marca 2014 roku Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Zawierciu zadysponowało jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej Pilica do pożaru traw i zarośli w miejscowości Dobra Kolonia.

Kilka chwil po alarmie wyjechał zastęp OSP Pilica samochodem Jelcz – GCBA 6/32 do działań gaśniczych. Po przybyciu na miejsce zdarzenia stwierdzono pożar traw i zarośli na obszarze ok. 70mx70m.

“Karty Ratownicze”

Obraz
Karta ratownicza– pozornie zwykła kartka papieru wożona w samochodzie pozwala często skrócić czas akcji ratowniczej o 30 procent, o 6 – 9, często decydujących, minut. Pozornie zwykła kartka papieru może uratować Ci życie.

Gdy liczy się każda sekunda, karta ratownicza może uratować Ci życie. Co roku na polskich drogach prowadzone są tysiące akcji ratowniczych spowodowanych wypadkami drogowymi, w których by uratować życie pasażerów liczy się każda sekunda. Konstrukcja, wzmocnienia i systemy bezpieczeństwa pojazdów to zawsze wyzwanie dla grupy ratowniczej. Na drogach jeździ setki modeli samochodów i każdy jest inaczej skonstruowany.

“Fałszywy alarm: zadymienie w lesie”

9 marca 2014 roku o godzinie 15.39 Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Zawierciu zadysponowało jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej Pilica do sprawdzenia zgłoszenia otrzymanego od pilota awionetki o zadymieniu w lesie na Złożeńcu. 
Kilka chwil po alarmie zastęp OSP Pilica samochodem Jelcz – GCBA 6/32 wyjechał do działań gaśniczych. W chwili wyjazdu jednostka OSP powiadomiła Leśniczego Nadleśnictwa Olkusz o otrzymanym zgłoszeniu o zadymieniu w lesie. Po przybyciu na teren lasów w Złożeńcu wspólnymi siłami z Leśniczym objechaliśmy kilka sektorów lasu, nie znajdując żadnego zarzewia ognia ani, zadymienia. O godzinie 17.00 zastęp OSP wrócił do bazy.

“PILNE: Nadzwyczajne Walne Zebranie OSP Pilica”

Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej Pilica informuje, że dnia 16 marca 2014 roku o godzinie 15.00 odbędzie się Nadzwyczajne Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Ochotniczej Straży Pożarnej Pilica.
Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zebrania OSP Pilica

“Narada Komendantów i Prezesów OSP w KP PSP”

Obraz
2 marca 2014 roku w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zawierciu odbyła się narada Miejskich, Miejsko-Gminnych i Gminnych Komendantów Ochotniczych Straży Pożarnych oraz Prezesów jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego z terenu powiatu zawierciańskiego.

Celem narady było omówienie istotnych spraw związanych z bezpieczeństwem pożarowym poszczególnych miast i gmin. Wspólna wymiana doświadczeń przyczyni się do wypracowania założeń programowych, integracji środowiska pożarniczego oraz podejmowania ustalonych przedsięwzięć.

“Pożar budynku gospodarczego w Dzwono-Sierbowicach”

Obraz
1 marca 2014 roku o godzinie 13.44 Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Zawierciu zadysponowało jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej Pilica do pożaru budynku gospodarczego w miejscowości Dzwono-Sierbowice.

Kilka minut po alarmie zastęp OSP Pilica samochodem Jelcz – GCBA 6/32 wyjechał do działań ratowniczo-gaśniczych. Po przybyciu na miejsce zdarzenia i przeprowadzeniu rozpoznania stwierdzono pożar siana na poddaszu budynku gospodarczego. Pożarem objęty był budynek murowany, kryty eternitem. Budynek ten połączony był szeregowo z resztą budynków pokrytych blachą.